Послуги Studio Invest
Аутсорсинг
Аутстаффінг
Ведення операцій по заробітній праці
Ведення первинного бухгалтерського обліку
Відновлення бухгалтерського обліку
Консультаційно-інформаційні послуги
Співпраця з іноземцями
Супровід зовнішньоекономічної діяльності
Супровід перевірок контролюючих органів
Супровід реєстрацій
Формування і подання звітності
Функції головного бухгалтера
контакты
+38 /0412/ 55 09 59
+38 /0412/ 48 03 22
 
 

Послуги Studio Invest
Аутсорсинг Аутсорсинг

Аутсорсинг


Аутсорсинг – це передача на договірній основі непрофільних функцій підприємства іншим організаціям, які спеціалізуються в конкретній області та володіють відповідним досвідом, знаннями, технічними засобами та здатним більш ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання. Тобто це спосіб підвищення ефективності функціонування підприємства за рахунок концентрації усіх зусиль на основній діяльності.


Одним із найбільш популярних є такий різновид аутсорсингу, як аутсорсинг в сфері фінансів і бухгалтерського обліку. Аутсорсери пропонують свої послуги в області постановки, ведення, відновлення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності, ведення справ з податковими інспекціями включно до судових розглядів із залученням юристів аутсорсерів.


Аутсорсинг дозволяє вирішити проблеми з залученням, навчанням і утриманням кваліфікованого персоналу. Клієнт також уникає витрат на інвестиції в обладнання і програмне забезпечення, необхідні для підтримки бізнес процесів що передаються та на їх подальшу технічну підтримку, оновлення, ремонт.


Studio Invest надає послуги по повному і частковому бухгалтерському та фінансовому аутсорсингу, що дозволить Вам обрати необхідний саме для Вас вид бухгалтерського супроводу господарської діяльності Вашої компанії.


 

Аутстаффінг Аутстаффінг

Аутстаффінг


Час від часу компанії у своїй діяльності стикаються з проблемою перевантаженості колективу, коли приймати в штат нового співробітника є нерентабельним або невигідним через досягнення небажаної кількості штатних працівників. У такому випадку у нагоді стає аутстаффінг персоналу.


Аутстаффінг – це виведення персоналу за штат. В даному випадку Studio Invest або оформлює у свій штат вже існуючий персонал Вашої компанії, або підбирає спеціаліста який підійде саме для Вас. При цьому спеціаліст може фактично працювати на Вашому підприємстві, або в нашому офісі під керівництвом кваліфікованого персоналу.


Дана послуга дозволяє регулювати кількість працівників, не змінюючи при цьому фактичну чисельність персоналу. Особливо це актуально у випадках, коли законодавством, статутом або вищестоящою організацією встановлюються обмеження чисельності працівників.


Найбільш ефективним аутстаффінг є при скороченні адміністративних штатних одиниць. Підприємство отримує високий ступінь захисту на відміну від схеми з спеціалістом, що суміщає ведення бухгалтерського обліку з іншою посадою.


 

Ведення операцій по заробітній праці Ведення операцій по заробітній праці

Ведення операцій по заробітній платі


Фахівці Studio Invest готові взяти на себе обов’язки з ведення бухгалтерського обліку заробітної плати Вашого підприємства. Послуга включає в себе:


        Щомісячний розрахунок та виплату заробітних плат;


        Розрахунок та сплата податку з доходів фізичних осіб та відрахувань в пенсійний фонд;


        Розрахунок та виплата винагород за договорами цивільно-правового характеру, укладених з фізичними особами;


        Розрахунок та виплата оплат за листами тимчасової непрацездатності, оплати відпусток, компенсацій за невикористану відпустку при звільненні та інших виплат;


        Підготовка та подача звітності в фонди та податкові органи;


        Оформлення необхідних бухгалтерських звітів і довідок;


        Прийняття працівників на роботу та оформлення трудових книжок;


        Припинення трудових відносин з працівником за вимогою компанії Замовника.


 

Ведення первинного бухгалтерського обліку Ведення первинного бухгалтерського обліку

Ведення первинного бухгалтерського обліку


Дана послуга розуміє під собою:


        ведення розрахунків з постачальниками (підрядниками) та покупцями (замовниками);


        обробку первинних документів від постачальників;


        підготовку пакету документів для покупців;


        ведення розрахунково-касових операцій та обробка первинних банківських документів;


        облік надходження, руху та вибуття запасів та необоротних активів;


        введення в експлуатацію необоротних активів;


        розрахунок амортизаційних відрахувань по основним засобам та нематеріальним активам, переданим в експлуатацію;


        ведення внутрішньої документація; організація первинного обліку.


 

Відновлення бухгалтерського обліку Відновлення бухгалтерського обліку

Відновлення бухгалтерського обліку


Потреба у відновленні бухгалтерського обліку може виникнути через зміну бухгалтерського складу підприємства, відсутності досвідченого бухгалтера, при недостатній кваліфікації працівників, через збій в використовуваних програмах, відсутності на підприємстві контролю. Процедура відновлення дозволить перевірити правильність ведення обліку, наявність документів, відповідність даних обліку первинним документам, провести звірки з податковою інспекцією та пенсійним фондом. Завдяки проведенню процедури відновлення бухгалтерського обліку Ви отримаєте впевненість у правильності ведення обліку, що дасть точку опори для подальших звершень.


 

Консультаційно-інформаційні послуги Консультаційно-інформаційні послуги

Консультаційно-інформаційні послуги


В залежності від Ваших цілей Ви можете отримати разову письмову консультацію на цікавлячи Вас питання або укласти договір на інформаційно-консультаційні послуги на постійній основі. Вартість виконання даної послуги залежить від характеру питань та часу підготовки відповіді на них.  Задаючи питання Ви можете бути впевнені в отриманні розгорнутої консультації з витягами з норм законодавства та з посиланнями на нормативно-правові акти. Для отримання консультації Вам необхідно сформувати письмовий запит, де чітко сформулювати питання, на яке Ви хочете отримати відповідь.


 

Співпраця з іноземцями Співпраця з іноземцями

Співпраця з іноземцями


Studio Invest тісно співпрацює з іноземцями як з фізичними особами, з приватними підприємцями, з іноземцями інвесторами, компаніями з іноземними інвестиціями та з філіалами іноземних компаній в Україні. Послуга включає в себе:


        Допомогу в отриманні посвідки на працевлаштування;


        Супровід реєстрації іноземних інвестицій;


        Допомогу в отриманні посвідки на постійне проживання;


        Допомога в адаптації керівництва компанії до реалій українського бізнесу;


        Уникнення подвійного оподаткування;


        Консультації бухгалтерії та керівництва з приводу роботи з іноземними інвесторами;


        Подання звітності з іноземних інвестицій.


 

Супровід зовнішньоекономічної діяльності Супровід зовнішньоекономічної діяльності

Супровід зовнішньоекономічної діяльності


Під час виходу підприємства на зовнішній ринок часто виникає цілий ряд питань, які доволі важко вирішити власними силами, не маючи консультантів. Studio Invest  пропонує взяти обов’язки консультантів на себе та полегшити для Вас процедури ведення бізнесу з елементами зовнішньоекономічної діяльності.


-          Ведення первинного бухгалтерського обліку операцій з експорту та імпорту;


-          Супровід вантажно-митного оформлення;


-          Відкриття валютних рахунків в банках;


-          Купівля-продаж валюти;


-          Ведення бухгалтерського обліку валютних операцій;


-          Супровід укладення іноземних договорів;


-          Подання звітності.


 

Супровід перевірок контролюючих органів Супровід перевірок контролюючих органів

 


Супровід перевірок контролюючих органів


Податкові та інші перевірки на підприємстві зазвичай викликають багато питань та вимагають повної участі усього адміністративного апарату компанії, що зазвичай призупиняє виконання поточних обов’язків та накопичення великих об’ємів роботи. Спеціалісти Studio Invest   готові взяти на себе організаційні питання проведення перевірок, підготовку матеріалів, переговори з перевіряючими особами, загальний супровід перевірки. Завдяки міцному партнерству та роботі в команді, перевірки пройдуть доволі легко, а у адміністративного апарату компанії Клієнта буде можливість займатися поточними справами не відкладаючи їх на потім.

Супровід реєстрацій Супровід реєстрацій

 


Супровід реєстрацій


Studio Invest надає послуги з супроводу реєстраційних дій, що максимально економить ресурси клієнта. Врахувавши побажання клієнта, спеціалісти нашої компанії запропонують варіанти реєстрації з повною Вашою участю або з мінімальним Вашим втручанням. В залежності від Вашого вибору, нами будуть запропоновані найбільш комфортні для Вас умови, що в свою чергу дозволить зекономити Ваш час та кошти.


Супровід створення нового підприємства


Процес створення нового підприємства вимагає високої відповідальності та врахування усіх найбільш тонких аспектів. Велика кількість нотаріальних та реєстраційних дій, подання заяв до контролюючих органів, дотримання чіткої послідовності дій, зазвичай займає значний часовий проміжок. Завдяки партнерству зі Studio Invest реєстрація нового підприємства пройде швидко і успішно.


Супровід реєстрації платником ПДВ


Відповідно до положень українського законодавства є два варіанти за яких підприємство може стати платником ПДВ: добровільна або обов’язкова реєстрації. В обох випадках до контролюючих органів необхідно подавати пакет документів для підтвердження Вашої діяльності.


Супровід реєстрації платником єдиного податку


В залежності від обсягів діяльності підприємства та його масштабів, Ви можете обрати спрощену систему оподаткування, що дозволить мінімізувати податкове навантаження на Ваше підприємство.


Супровід переходів з однієї системи оподаткування на іншу, а також перехід між групами


У зв’язку із зміною обсягів діяльності підприємства, виникає необхідність переходу з однієї системи оподаткування на іншу. За умови, коли підприємство вже перебувало на спрощеній системі оподаткування, виникає необхідність переходу між групами.


 


Співпраця зі Studio Invest дозволить Вам здійснити усі реєстраційні дії у найкоротші терміни. Кваліфіковані спеціалісти проконсультують Вам у виборі найбільш вигідної для Вашого підприємства системи оподаткування та допоможуть у здійсненні усіх бюрократичних дій.

Формування і подання звітності Формування і подання звітності

Формування і подання статистичної, фінансової, податкової та корпоративної звітності


Спеціалісти Studio Invest  допоможуть Вам у поданні звітності до контролюючих органів, а також у формуванні звітності по показникам підприємства за вимогами інвесторів. До послуги входить:


         Підготовка звітів до податкових органів. Формування та подання як основної звітності (Декларація з податку на додану вартість, Декларація з податку на прибуток, Форма 1ДФ), так і іншої звітності в залежності від специфіки роботи Клієнта.


         Підготовка фінансової звітності. Формування та подання усі форм фінансових звітів.


         Підготовка статистичної звітності. Формування та подання звітів які залежать від виду діяльності компанії Клієнта.


         Підготовка корпоративної звітності. Формування звітності по формам, зручним для розуміння керівництву компанії Клієнта.


 

Функції головного бухгалтера Функції головного бухгалтера

 


Функції головного бухгалтера


Час від часу виникає необхідність підвищення контролю за роботою бухгалтерської служби в наслідок зміни головного бухгалтера, або відсутності такої посади на підприємстві. Пошуки нового спеціаліста можуть виявитись довготерміновими, а робота, тим не менш, має виконуватись. Доручивши виконання функцій головного бухгалтера кваліфікованим спеціалістам Studio Invest   Ви отримаєте беззаперечні переваги в економії часу та отримані багатосторонніх консультацій.


Дана послуга розуміє під собою:


        Закриття звітного періоду;


        Підготовка фінансової, статистичної та податкової звітності;


        Підготовка корпоративної звітності;


        Представництво в контролюючих органах;


        Розробка облікової політики;


        Аналіз договорів з контрагентами;


        Контроль за якісним виконанням бухгалтерської роботи працівниками Клієнта.

 версия для печати
 
  Создание сайта - LookMy.info на базе CMS MYSITE